Trang chủ Thể thao FIFA mở cuộc điều tra, Messi có thể bị cấm đá bán kết