Trang chủ Đời sống Giảng viên, MC Đặng Quốc Anh với học vị tiến sĩ “cực khủng”