Trang chủ Thể thao Người hâm mộ ví chiến thắng của Messi với chức vô địch của Deft và Ash