Trang chủ Thể thao Nhà báo ủng hộ Ronaldo: Thủ đô Argentina có 15 triệu dân, sao chỉ có 4 triệu người ra đường chào đón Messi?