Trang chủ Âm nhạc 1 nữ ca sĩ nổi tiếng hủy liên tiếp 2 show diễn vì cổ họng bị tổn thương, công việc quá tải!