Trang chủ Du lịch Đề xuất loại bỏ “leo núi Bài Thơ” và “phố đêm du thuyền” ra khỏi sản phẩm du lịch mới