Trang chủ Du lịch Tìm hiểu về Hòn Đỉnh Hương, hòn đảo được in trên tờ tiền mệnh giá 200.000 của Việt Nam