Trang chủThế Giới Đó Đây Người Hàn Quốc chuẩn bị “đồng loạt trẻ lại”: Luật mới sẽ thống nhất quy ước tuổi phức tạp