Trang chủTin tức Rác thải ở đại dương: Khi nhựa xâm chiếm toàn bộ đời sống của hệ sinh thái biển