Trang chủ Âm nhạc Giải mã MV gây sốt của NewJeans: Tất cả chỉ là ảo giác hay ẩn ý về bạo lực học đường?