Trang chủ Du lịch Quảng Ninh vào mùa: Nhiều phòng nghỉ trống cho dịp nghỉ lễ