Trang chủ Âm nhạc Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tổ chức live show tại SVĐ 30.000 khán giả, ai phá kỷ lục này?